Doradztwo

Galeria

Dobre praktyki

Statystyka

Odsłon : 448222
Naszą witrynę przegląda teraz 25 gości Aktualności
Relacja ze spotkań informacyjnych i szkoleń z zakresu pozyskiwania dotacji za pośrednictwem LGD PDF Drukuj Email
czwartek, 28 marca 2019 00:00

W marcu odbyły się spotkania informacyjno szkoleniowe na temat pozyskiwania dotacji za pośrednictwem LGD. Spotkania i szkolenia prowadzili pracownicy biura LGD.

Pierwsze spotkanie odbyło się w dniu 20 marca o godz. 15.30 w biurze LGD, w którym uczestniczyło 11 osób.

Drugie spotkanie odbyło się 21 marca o godz. 15.00 w Gminnym Centrum Kultury w Niedźwiedziu połączone one było z warsztatami tworzenia kwiatów z bibuły, w którym uczestniczyło 19 osób.

Trzecie spotkanie odbyło się 22 marca o godz. 16.00 w budynku OSP w Olszówce połączone one było z warsztatami kulinarnymi, w którym uczestniczyło 17 osób.

Więcej…
 
Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2018 OCHRONA UDOSTĘPNIANIE I PROMOCJA DZIEDZICTW KULTUROWEGO OBSZARU LGD PDF Drukuj Email
wtorek, 13 marca 2018 09:50

NABÓR 1/2018

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

STOWARZYSZENIE PIĘKNA ZIEMIA GORCZAŃSKA

działająca na terenie:

Gmin: Mszana Dolna i Niedźwiedź oraz Miasta Mszana Dolna

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy

na operację z zakresu: zgodnie z § 2 rozporządzenia wdrażanie LSR

ZACHOWANIA DZIEDZICTWA LOKALNEGO;

ROZWOJU OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY

TURYSTYCZNEJ LUB REKREACYJNEJ LUB KULTURALNEJ

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wsparcie udzielane jest: w formie REFUNDACJI.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

od  28 marca do 12 kwietnia 2018

 

Wnioski w dwóch egzemplarzach należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Piękna Ziemia Gorczańska

miejscowość: Mszana Dolna, ul. Orkana 1,  w godz. od 9.00 do 14.00 za wyjątkiem dni 29 i 30 marca kiedy wnioski należy składać w godz. od 9.00 do 12.00

 

Zakres tematyczny operacji:

Przedsięwzięcie nr 1.2.7 Ochrona udostępnianie i promocja dziedzictwa kulturowego obszaru LGD

Wskaźniki produktu – Liczba zadań z udziałem podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR – 8 szt.


Warunki udzielenia wsparcia:

1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu,

2. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)

3. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.

4. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020

 

Kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie LGD – www.lgd.mszana.pl oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 60% tj. 18 punktów  możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów tj. 30 punktów

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – www.prow.malopolska.pl

Formularz wniosku  o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie: Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Piękna Ziemia Gorczańska oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania miejscowość Mszana Dolna, ul. Orkana 1 w godz. od 7.30 do 15.30

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 250 000 zł.

Min. całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 000 zł

Poziom dofinansowania

  • do 63,63 % dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych
  • do 95 % dla innych

Dodatkowe warunki wsparcia: Kwota wsparcia (w zł):

- do 31 250 zł – operacja realizuje co najmniej 1 zadanie

- od 31 251 do 62 500 – operacja realizuje co najmniej 2 zadania

- od 62 501 do 93 750 – operacja realizuje co najmniej 3 zadania

- od 93 751 do 125 000 – operacja realizuje co najmniej 4 zadania

- od 125 001 do 156 250 – operacja realizuje co najmniej 5 zadań

- od 156 251 do 187 500 – operacja realizuje co najmniej 6 zadań

- od 187 501 do 218 750 – operacja realizuje co najmniej 7 zadań

- od 218 751 do 250 000 operacja realizuje co najmniej 8 zadań

 

Podmioty uprawnione do otrzymania wsparcia:

  • osoby fizyczne,
  • osoby prawne

- z wyłączaniem osób fizycznych i podmiotów wykonujących działalność gospodarczą,

do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

 

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów:

1. Wniosek o przyznanie pomocy złożony na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami (w wersji papierowej i elektronicznej na płycie CD/DVD – w dwóch egzemplarzach).

2. Uzasadnienie beneficjenta zgodności operacji z kryteriami wyboru.

3. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych.

 

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem telefonu 18/2676238 w godz. od 7.30 do 15.30

 

DOKUMENTACJA APLIKACYJNA:

Ogłoszenie o naborze

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY:

Wniosek o przyznanie pomocy - pdf

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełnienia - pdf

Wniosek o przyznanie pomocy - excel

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełnienia - excel

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - otwórz

 

ZAŁĄCZNIKI

Uzasadnienie beneficjenta zgodności z lokalnymi kryteriami

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby naboru

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

 

DOKUMENTY LGD

Kryteria oceny operacji przez LGD

Procedura oceny i wyboru operacji przez LGD

Załącznik nr 1 do Karty oceny zgodności operacji z LSR - excel

Lokalna Strategia Rozwoju


DOKUMENTACJA ROZLICZENIOWA:

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ:

Wniosek o płatność - excel

Wniosek o płatność - pdf

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania - pdf

Instrukcja wypełnienia wniosku o płatność

UMOWA PRZYZNANIA POMOCY:

Formularz umowy przyznania pomocy

Załącznik nr 1do umowy przyznania pomocy - Zestawienie rzeczowo - finansowe operacji

Załącznik nr 2 do umowy przyznania pomocy - wykaz działek ewidencyjnych

Załącznik nr 3 do umowy przyznania pomocy - kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych

Załącznik nr 3A do umowy przyznania pomocy - kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych


 
Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2018 MARKETING MARKI OBSZARU PDF Drukuj Email
wtorek, 13 marca 2018 10:23

NABÓR 2/2018

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

STOWARZYSZENIE PIĘKNA ZIEMIA GORCZAŃSKA

działająca na terenie:

Gmin: Mszana Dolna i Niedźwiedź oraz Miasta Mszana Dolna

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy

na operację z zakresu: zgodnie z § 2 rozporządzenia wdrażanie LSR

PROMOWANIA OBSZARU OBJĘTEGO LSR, W TYM PRODUKTÓW

LUB USŁUG LOKALNYCH;

ZACHOWANIA DZIEDZICTWA LOKALNEGO

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

Wsparcie udzielane jest: w formie REFUNDACJI.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

od  28 marca do 12 kwietnia 2018

 

Więcej…
 
Wyniki protestów w ramach naborów 4/2017 i 5/2017 PDF Drukuj Email
wtorek, 27 marca 2018 15:09

Poniżej przedstawiamy protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Piękna Ziemia Gorczańska,

w sprawie rozstrzygnięcia protestów złożonych w ramach naborów 4/2017 i 5/2017

Protokół II/2018 - do pobrania

 
BIURO NIECZYNNE PDF Drukuj Email
piątek, 16 marca 2018 11:24

DNIA 16.03.2018 R BIURO CZYNNE DO GODZ. 14:30, Z UWAGI NA POSIEDZENIE RADY.

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.

 
ZAPROSZENIE PDF Drukuj Email
piątek, 16 marca 2018 12:34

 
ZAPROSZENIE PDF Drukuj Email
czwartek, 15 marca 2018 13:11

 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 6 z 32

Gminy


Mszana Dolna


Niedźwiedź


Miasto Mszana Dolna

Przydatne linki