Doradztwo

Galeria

Dobre praktyki

Statystyka

Odsłon : 510450
Naszą witrynę przegląda teraz 10 gości Aktualności
Ogłoszenie o naborze wniosków nr 5/2018 MARKETING MARKI OBSZARU PDF Drukuj Email
piątek, 08 czerwca 2018 11:13

SPROSTOWANIE

* W związku z koniecznością dostosowania numeracji naboru do Wytycznej nr 6/4/2017 Ministerstwa Rolnictwa

i Rozwoju Wsi z dnia 2 października 2017 roku w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez

lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez

społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, z dniem 7 lutego 2018 roku,

nabór 6/2018 otrzymał numer 5/2018

 

NABÓR 5/2018 (6/2018)*

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

STOWARZYSZENIE PIĘKNA ZIEMIA GORCZAŃSKA

działająca na terenie:

Gmin: Mszana Dolna i Niedźwiedź oraz Miasta Mszana Dolna

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy

na operację z zakresu: zgodnie z § 2 rozporządzenia wdrażanie LSR

PROMOWANIA OBSZARU OBJĘTEGO LSR, W TYM PRODUKTÓW

LUB USŁUG LOKALNYCH;

ZACHOWANIA DZIEDZICTWA LOKALNEGO

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

Wsparcie udzielane jest: w formie REFUNDACJI.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

od  25 czerwca do 9 lipca 2018

 

Więcej…
 
Pieniądze na granty oraz warsztaty jak otrzymać grant PDF Drukuj Email
czwartek, 05 lipca 2018 08:40

Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych i Stowarzyszenie Cumulus zapraszają do składania wniosków do II edycji Programu Grantowego oraz na warsztaty szkoleniowe w Urzędzie Gminy Mszana Dolna.

Zapraszamy do składania wniosków do II edycji Programu Grantowego w ramach Projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki”, realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 9 Region Spójny Społecznie, Działanie 9.3 Wsparcie Ekonomii Społecznej, Typ projektu A (działania wspierające rozwój ekonomii społecznej, obejmujące usługi: animacji lokalnej, rozwoju ekonomii społecznej oraz wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w Programie Grantowym Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Sądeckim serdecznie zapraszamy do złożenia wniosku  na platformie Omikron dostępnego na:

https://omikronkonkursy.pl/wnioski/generator1.php?a=8d5dc7707629bb60&&b=71d3a5f9cc7ffaf2c44a2ca306e69c14

Na wnioski podmiotów ekonomii społecznej czekamy do 23.07.2018 do 15:00 (w południe).

Więcej…
 
OTWARCIE PLAŻY W MSZANIE DOLNEJ - 2 edycja Budżetu Obywatelskiego PDF Drukuj Email
czwartek, 21 czerwca 2018 08:26

REGULAMIN IMPREZY - do pobrania

REGULAMIN OBIEKTU IMPREZY - do pobrania

MAPKA IMPREZY - do pobrania

INFORMACJA NA TEMAT RUCHU ULICZNEGO - do pobrania

UWAGA!!!

W trakcie realizacji i trwania Imprezy „Oficjalne otwarcie plaży – Powitanie lata 2018” w Mszanie Dolnej możemy wykonywać czynności utrwalania obrazu i dźwięku w postaci zdjęć i filmów cyfrowych w celu udokumentowania przebiegu imprezy do celów archiwalnych lub promocyjnych.

Informujemy, iż możemy wykorzystać utrwalony obraz i dźwięk do publikacji na stronach internetowych www.lgd.mszana.pl, www.mszana-dolna.eu, www.niedzwiedz.iap.pl/pl, www.malopolska.pl, Równocześnie informujemy, iż zdjęcia mogą być przekazywane do instytucji takich jak: www.limanowa.in, www.tv28.pl, www.gorce24.pl, Urząd Miasta Mszana Dolna, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Gazeta Krakowska.

 
ZAPROSZENIE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LGD PDF Drukuj Email
poniedziałek, 18 czerwca 2018 14:18

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Piękna Ziemia Gorczańska”

serdecznie zaprasza

na Zwyczajne Walne Zebranie Członków,

które odbędzie się dnia 26.06.2018 o godz. 16:00

w Sali Obrad Urzędu Miasta Mszana Dolna,

ul. Piłsudskiego 2, 34-730 Mszana Dolna

 

Planowany porządek obrad:

Więcej…
 
INFORMACJA PDF Drukuj Email
czwartek, 14 czerwca 2018 11:19

Uwaga!!!

W dniu 25 maja br. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO).

W związku z powyższym aktualne formularze oświadczeń i zgód w

zakresie zasad przetwarzania danych osobowych, w celach związanych

z ubieganiem się o wsparcie w ramach podziałania 19.2, które należy

załączyć wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy/

umową o przyznaniu pomocy/wnioskiem o płatność,

udostępnione są w zakładce NABORY

w podzakładce KLAUZULE i OŚWIADCZENIA dot. przetwarzania

danych osobowych.

 
Relacja z wyjazdu Członka Zarządu LGD do Portugalii PDF Drukuj Email
czwartek, 14 czerwca 2018 14:18

W dniach od 13 do 20 maja 2018 roku członek Zarządu Lokalnej Grupy Działania

Stowarzyszenie Piękna Ziemia Gorczańska Pani Renata Moskała-Turniak

brała udział w wyjeździe studyjnym dla przedstawicieli LGD z obszaru województwa Małopolskiego

do PORTUGALII.

Więcej…
 
Projekt MOWES PDF Drukuj Email
środa, 06 czerwca 2018 00:00