Doradztwo

Galeria

Dobre praktyki

Statystyka

Odsłon : 434080
Naszą witrynę przegląda teraz 16 gości Aktualności
Nabór na rozwijanie działalności gospodarczej zakończony PDF Drukuj Email
piątek, 09 czerwca 2017 13:47

Od 23 maja do 5 -tego czerwca br. przedsiębiorcy z obszaru LGD składali wnioski o przyznanie pomocy na rozwijanie działalności gospodarczej. Łącznie do biura LGD wpłynęło 14 wniosków na kwotę ponad dwukrotnie przewyższającą środki w naborze. Rada LGD dokona wyboru złożonych projektów do dnia  20 lipca br.

 
Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2017 ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH PDF Drukuj Email
wtorek, 09 maja 2017 07:23

 

NABÓR 3/2017

 

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

STOWARZYSZENIE PIĘKNA ZIEMIA GORCZAŃSKA

działająca na terenie:

Gmin: Mszana Dolna i Niedźwiedź oraz Miasta Mszana Dolna

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy

na operację z zakresu: zgodnie z § 2rozporządzenia wdrażanie LSR

ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

Wsparcie udzielane jest: w formie REFUNDACJI.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

od  23 maja 2017 do 5 czerwca 2017

 

Wnioski w dwóch egzemplarzach należy składać bezpośrednio w siedzibie

Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Piękna Ziemia Gorczańska miejscowość:

Mszana Dolna, ul. Orkana 1,  w godz. od 9.00 do 14.00

 

Zakres temetyczny operacji:

Przedsięwzięcie nr 1.1.6 Rozwój działalności gospodarczych

Wskaźniki produktu – Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego

przedsiębiorstwa -7 szt. w tym Liczba operacji ukierunkowanych na innowacje

w zakresie  wprowadzenia nowych rozwiązań produktowych i/lub marketingowych - 2 szt.

 

Warunki udzielenia wsparcia:

1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu,

2. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)

3. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej

liczby punktów.

4. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020

 

Kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie LGD – www.lgd.mszana.pl oraz

w wersji papierowej w Biurze LGD.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji

wynosi: 60% możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów tj. 40

 

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy

o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie internetowej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – www.prow.malopolska.pl

 

Formularz wniosku  o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy

o udzielenie wsparcia, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie:

Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Piękna Ziemia Gorczańska

oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania miejscowość Mszana Dolna, ul. Orkana 1

w godz. od 7.30 do 15.30


Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 1 300 000,00 zł.

Wysokość pomocy przyznanej na jedną operację nie może być niższa niż

25 001 zł i nie może przekroczyć 300 000 zł.

Intensywność pomocy do 70% kosztów kwalifikowalnych


Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów:

1. Wniosek o przyznanie pomocy złożony na obowiązującym formularzu

wraz z wymaganymi załącznikami (w wersji papierowej i elektronicznej na płycie CD/DVD

– w 2 egzemplarzach).

2. Uzasadnienie beneficjenta zgodności operacji z kryteriami wyboru.

3. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych.

 

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w

Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem telefonu 18/2676238

w godz. od 7.30 do 15.30

 

DOKUMENTACJA APLIKACYJNA:

Ogłoszenie o naborze

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY:

Wniosek o przyznanie pomocy - excel

Wniosek o przyznanie pomocy - pdf

Instrukcja wypełnienia wniosku o przyznanie pomocy

BIZNES PLAN

Biznes plan - doc

Biznes plan - pdf

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu biznes planu

Biznes plan - tabele pomocnicze

ZAŁĄCZNIKI

Uzasadnienie beneficjenta zgodności z lokalnymi kryteriami

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby naboru

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa - excel

Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa - pdf

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

DOKUMENTY LGD

Kryteria oceny operacji przez LGD

Procedura oceny i wyboru operacji przez LGD

Lokalna Strategia Rozwoju - wrzesień 2016

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ:

Wniosek o płatność - excel

Wniosek o płatność - pdf

Instrukcja wypełnienia wniosku o płatność

Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznes planu

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji Biznes planu

UMOWA PRZYZNANIA POMOCY:

Formularz umowy przyznania pomocy

Załącznik nr 1do umowy przyznania pomocy - Zestawienie rzeczowo - finansowe operacji

Załącznik nr 2 do umowy przyznania pomocy - wykaz działek ewidencyjnych

Załącznik nr 3 do umowy przyznania pomocy - kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych

Załącznik nr 3A do umowy przyznania pomocy - kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych

 

 

 

 


 
BIURO NIECZYNNE PDF Drukuj Email
wtorek, 04 kwietnia 2017 13:40

W DNIU 5 kwiecień 2017 R. BIURO LGD NIECZYNNE

Z POWODU WYJAZDU PRACOWNIKÓW NA SZKOLENIE.

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.

KONTAKT: 514 215 316

 
Dokumenty na Walne Zebranie LGD na dzień 28.03.2017r. PDF Drukuj Email
czwartek, 23 marca 2017 11:55

1. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi LGD - do pobrania

2. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Radzie LGD - do pobrania

3. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Komisji Rewizyjnej - do pobrania

4. Projekt uchwały w sprawie zmiany kryteriów wyboru operacji - do pobrania

5. Kryteria wyboru operacji dla przedsięwzięcia 1.1.6 - do pobrania

6. Kryteria wyboru operacji dla przedsięwzięcia 1.1.9 - do pobrania

7. Projekt uchwały w sprawie zmiany procedury oceny i wyboru  operacji - do pobrania

8. Procedura oceny i wyboru operacji dla operacji innych i operacji własnych- do pobrania

9. Projekt uchwały w sprawie zmian w LSR - do pobrania

10. LSR 2017 - do pobrania

11. Projekt uchwały w sprawie zmian w Statucie - do pobrania

12. Statut LGD - do pobrania

 
Wyniki protestu w ramach naboru 1/2017 PDF Drukuj Email
środa, 22 marca 2017 08:11

Poniżej przedstawiamy protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Piękna Ziemia Gorczańska, które odbyło się 17 marca 2017r. w sprawie rozstrzygnięcia protestu złożonego w ramach naboru 1/2017

Protokół II/2017 - do pobrania

 
ZAPROSZENIE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LGD PDF Drukuj Email
wtorek, 14 marca 2017 14:31

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Piękna Ziemia Gorczańska”

serdecznie zaprasza

na Zwyczajne Walne Zebranie Członków, które odbędzie się dnia 28.03.2017 o godz. 16:00

w Sali Obrad Urzędu Miasta Mszana Dolna, ul. Piłsudskiego 2, 34-730 Mszana Dolna

Planowany porządek obrad:

Więcej…
 
KONSULTACJE SPOŁECZNE PDF Drukuj Email
poniedziałek, 20 marca 2017 09:00

W związku z uwagami do kryteriów lokalnych w zakresie rozwijania działalności gospodarczej

Zarząd Stowarzyszenia Piękna Ziemia Gorczańska ponownie umieszcza do konsultacji kryteria lokalne

uwagi należy zgłaszać do Biura LGD osobiście lub mailowo do dnia 23.03.2017 do godz. 11.00

Kryteria wyboru operacji  - do pobrania

 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 9 z 31

Gminy


Mszana Dolna


Niedźwiedź


Miasto Mszana Dolna

Przydatne linki