Doradztwo

Galeria

Dobre praktyki

Statystyka

Odsłon : 457485
Naszą witrynę przegląda teraz 168 gości Aktualności
Weekend z LGD na Trusiówce w Lubomierzu PDF Drukuj Email
środa, 09 sierpnia 2017 11:08

W weekend, 5-6 sierpnia, na miejscu biwakowym Trusiówka w Lubomierzu - Rzekach odbył się festyn turystyczny „Weekend z Gorczańskim Parkiem Narodowym”.

Wszyscy, którzy tam przybyli, mogli rodzinnie, aktywnie i  twórczo poznawać przyrodę i kulturę obszaru.

Nasza LGD również była obecna ze swoim stoiskiem oraz chodzącą maskotką rysia. Przy stoisku można było nauczyć się wyplatać koszyczki z papierowej wikliny (gazet), podglądnąć pracowite pszczółki oraz dowiedzieć się nieco więcej o działalności Stowarzyszenia, czy też na temat całego obszaru LGD.

Stoiska różnych wystawców cieszyły się dużym zainteresowaniem zarówno turystów jak też mieszkańców. Przedstawiciele Nadleśnictwa Limanowa i Gorczańskiego Parku Narodowego  przekazywali przyrodniczą wiedzę o Gorcach i Beskidzie Wyspowym.  Dużym zainteresowaniem cieszyły się przygotowane przez nich liczne gry i  zabawy, które zachęcały całe rodziny do kreatywnego odpoczynku. Wędrując ze specjalnie przygotowanym paszportem od stoiska do stoiska uczestnicy „Weekendu…” mogli  poznać różnorodność i bogactwo naszej przyrody i kultury. Ratownicy Grupy Podhalańskiej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego asekurowali chętnych wrażeń podczas wspinaczki na ściance i moście powietrznym. Reprezentanci Komendy Wojewódzkiej Policji z Krakowa udzielali porad wszystkim zainteresowanym bezpieczeństwem podczas wypoczynku. Swoje stanowiska mieli liczni twórcy i rękodzielnicy z naszego regionu.

Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". W ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

ZAPRASZAMY DO GALERII ZDJĘĆ

 
Zaproszenie na Weekend z Gorczańskim Parkiem Narodowym PDF Drukuj Email
piątek, 28 lipca 2017 14:18

 
Biuro LGD nieczynne PDF Drukuj Email
czwartek, 20 lipca 2017 09:12

W dniu 20.07.2017r. od godz. 11.00 Biuro LGD nieczynne

z powodu wyjazdu w teren.

Za utrudnienia przepraszamy

W razie pilnym kontakt 694981903

 
Wyniki naboru 3/2017 PDF Drukuj Email
środa, 19 lipca 2017 13:50

Przedstawiamy wyniki naboru wniosków o przyznanie pomocy złożonych do LGD w ramach naboru:

3/2017 realizującego Przedsięwzięcie 1.1.6 Rozwijanie działalności gospodarczych


 

Protokół z posiedzenia nr I/2017 dla naboru 3/2017 - do pobrania

 

Lista operacji zgodnych z LSR i PROW dla naboru 3/2017 -  do pobrania

 

Lista operacji wybranych do finansowania dla naboru 4/2017 - do pobrania

 


 


 
Nabór na rozwijanie działalności gospodarczej zakończony PDF Drukuj Email
piątek, 09 czerwca 2017 13:47

Od 23 maja do 5 -tego czerwca br. przedsiębiorcy z obszaru LGD składali wnioski o przyznanie pomocy na rozwijanie działalności gospodarczej. Łącznie do biura LGD wpłynęło 14 wniosków na kwotę ponad dwukrotnie przewyższającą środki w naborze. Rada LGD dokona wyboru złożonych projektów do dnia  20 lipca br.

 
Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2017 ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH PDF Drukuj Email
wtorek, 09 maja 2017 07:23

 

NABÓR 3/2017

 

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

STOWARZYSZENIE PIĘKNA ZIEMIA GORCZAŃSKA

działająca na terenie:

Gmin: Mszana Dolna i Niedźwiedź oraz Miasta Mszana Dolna

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy

na operację z zakresu: zgodnie z § 2rozporządzenia wdrażanie LSR

ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

Wsparcie udzielane jest: w formie REFUNDACJI.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

od  23 maja 2017 do 5 czerwca 2017

 

Wnioski w dwóch egzemplarzach należy składać bezpośrednio w siedzibie

Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Piękna Ziemia Gorczańska miejscowość:

Mszana Dolna, ul. Orkana 1,  w godz. od 9.00 do 14.00

 

Zakres temetyczny operacji:

Przedsięwzięcie nr 1.1.6 Rozwój działalności gospodarczych

Wskaźniki produktu – Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego

przedsiębiorstwa -7 szt. w tym Liczba operacji ukierunkowanych na innowacje

w zakresie  wprowadzenia nowych rozwiązań produktowych i/lub marketingowych - 2 szt.

 

Warunki udzielenia wsparcia:

1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu,

2. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)

3. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej

liczby punktów.

4. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020

 

Kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie LGD – www.lgd.mszana.pl oraz

w wersji papierowej w Biurze LGD.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji

wynosi: 60% możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów tj. 40

 

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy

o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie internetowej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – www.prow.malopolska.pl

 

Formularz wniosku  o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy

o udzielenie wsparcia, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie:

Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Piękna Ziemia Gorczańska

oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania miejscowość Mszana Dolna, ul. Orkana 1

w godz. od 7.30 do 15.30


Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 1 300 000,00 zł.

Wysokość pomocy przyznanej na jedną operację nie może być niższa niż

25 001 zł i nie może przekroczyć 300 000 zł.

Intensywność pomocy do 70% kosztów kwalifikowalnych


Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów:

1. Wniosek o przyznanie pomocy złożony na obowiązującym formularzu

wraz z wymaganymi załącznikami (w wersji papierowej i elektronicznej na płycie CD/DVD

– w 2 egzemplarzach).

2. Uzasadnienie beneficjenta zgodności operacji z kryteriami wyboru.

3. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych.

 

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w

Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem telefonu 18/2676238

w godz. od 7.30 do 15.30

 

DOKUMENTACJA APLIKACYJNA:

Ogłoszenie o naborze

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY:

Wniosek o przyznanie pomocy - excel

Wniosek o przyznanie pomocy - pdf

Instrukcja wypełnienia wniosku o przyznanie pomocy

BIZNES PLAN

Biznes plan - doc

Biznes plan - pdf

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu biznes planu

Biznes plan - tabele pomocnicze

ZAŁĄCZNIKI

Uzasadnienie beneficjenta zgodności z lokalnymi kryteriami

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby naboru

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa - excel

Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa - pdf

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

DOKUMENTY LGD

Kryteria oceny operacji przez LGD

Procedura oceny i wyboru operacji przez LGD

Lokalna Strategia Rozwoju - wrzesień 2016

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ:

Wniosek o płatność - excel

Wniosek o płatność - pdf

Instrukcja wypełnienia wniosku o płatność

Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznes planu

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji Biznes planu

UMOWA PRZYZNANIA POMOCY:

Formularz umowy przyznania pomocy

Załącznik nr 1do umowy przyznania pomocy - Zestawienie rzeczowo - finansowe operacji

Załącznik nr 2 do umowy przyznania pomocy - wykaz działek ewidencyjnych

Załącznik nr 3 do umowy przyznania pomocy - kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych

Załącznik nr 3A do umowy przyznania pomocy - kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych

 

 

 

 


 
BIURO NIECZYNNE PDF Drukuj Email
wtorek, 04 kwietnia 2017 13:40

W DNIU 5 kwiecień 2017 R. BIURO LGD NIECZYNNE

Z POWODU WYJAZDU PRACOWNIKÓW NA SZKOLENIE.

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.

KONTAKT: 514 215 316

 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 10 z 32

Gminy


Mszana Dolna


Niedźwiedź


Miasto Mszana Dolna

Przydatne linki