Doradztwo

Galeria

Dobre praktyki

Statystyka

Odsłon : 510455
Naszą witrynę przegląda teraz 11 gości PDF Drukuj Email
Zasady członkostwa w Stowarzyszeniu Piękna Ziemia Gorczańska
PDF
Drukuj
Email

 

Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia Piękna Ziemia Gorczańska członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia -LGD może być:

  1. pełnoletnia osoba fizyczna która:
  • spełnia przesłanki  określone w ustawie Prawo o stowarzyszeniach,

  • działa na rzecz celów określonych w art. 8

  • przedstawi rekomendację zawierającą w szczególności pozytywną opinię w tym zakresie udzieloną przez - działającego na obszarze Gmin Mszana Dolna lub Niedźwiedź - partnera społecznego, partnera gospodarczego, gminę wiejską, gminę miejsko - wiejską, związek międzygminny, inną osobę prawną, której działalność obejmuje realizację celu Stowarzyszenia
  • w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wówczas przedstawia się zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej.
  • złoży deklarację członkowską.
Deklaracja od osób fizycznych - do pobrania
Ankieta  - do pobrania
 

Gminy


Mszana Dolna


Niedźwiedź


Miasto Mszana Dolna

Przydatne linki