Doradztwo

Galeria

Dobre praktyki

Statystyka

Odsłon : 510436
Naszą witrynę przegląda teraz 11 gości Legislacja PDF Drukuj Email

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 ( Dz.U. 2016 poz. 217)

Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014-2020 - Dz.U poz.1570

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014-2020 - Dz.U poz. 1390

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013  z dnia 17 grudnia 2013r.

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013r.

 

Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) nr 807/2014 z dnia 11 marca 2014r.

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013r.

 

Ustawa z dnia  20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności - Dz.U poz.378

 

Ustawa z dnia  20 lutego 2015r.  o wspieraniu  rozwoju obszarów wiejskich z udziałem EFRROW w ramach PROW 2014-2020 - Dz.U poz.349

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3.11.2015r. w sprawie zaliczek w ramach PROW 2014-2020 - Dz.U poz. 1857

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW 2014-2020 - Dz.U poz. 1822

 

Gminy


Mszana Dolna


Niedźwiedź


Miasto Mszana Dolna

Przydatne linki