Doradztwo

Galeria

Dobre praktyki

Statystyka

Odsłon : 509028
Naszą witrynę przegląda teraz 306 gości Ogłoszenie - I Posiedzenie Rady LGD PDF Drukuj Email
piątek, 05 marca 2010 10:47

Przewodniczący Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia ?Piękna Ziemia Gorczańska? zwołuje posiedzenie Rady Decyzyjnej dnia 8 luty 2010 o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Mszana Dolna ? Sala Obrad. Przedmiotem posiedzenia będzie wybór operacji - wniosków złożonych do LGD w ramach ogłoszonego naboru na rok 2009 zgodnie z lokalnymi kryteriami oraz zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju.

 

Planowany Program Posiedzenia Rady LGD:
1. Rozpoczęcie i przywitanie przybyłych.
2. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
3. Omówienie wniosków z działań: Małe Projekty , Odnowa i rozwój wsi , Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw , Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej .
4. Podjęcie Uchwał w sprawie dokonania oceny operacji wg zgodności z LSR i lokalnych kryteriów LGD ?Piękna Ziemia Gorczańska?
5. Wolne wnioski i zapytania.
6. Zamknięcie posiedzenia.


Zgodnie z Regulaminem Rady Decyzyjnej art. 8

  • ust. 2, Członkowie Rady mają obowiązek uczestniczenia w posiedzeniach Rady.
  • ust. 3 W razie niemożności wzięcia udziału w posiedzeniu Rady, członek Rady zawiadamia o tym przed terminem posiedzenia Przewodniczącego Rady, a następnie jest obowiązany w ciągu 7 dni usprawiedliwić w formie pisemnej swoją nieobecność Przewodniczącemu Rady.
  • ust. 4 Za przyczyny usprawiedliwiające niemożność wzięcia przez członka Rady udziału w posiedzeniu Rady uważa się: chorobę albo konieczność opieki nad chorym potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim, podróż służbową, inne prawnie lub losowo uzasadnione przyczyny.

 

W związku z tym, iż ocena i wybór projektów nie może odbyć się bez udziału Rady Decyzyjnej liczymy na Pani obecność.


Przewodniczący Rady Decyzyjnej

Janusz Potaczek

 

Gminy


Mszana Dolna


Niedźwiedź


Miasto Mszana Dolna

Przydatne linki