Wyniki naborów 1/2019 i 2/2019 Drukuj
czwartek, 09 maja 2019 11:02

Przedstawiamy poniżej wyniki naborów które były przeprowadzone w LGD

w dniach od 1 do 15 marca 2019r.

Nabór numer 1/2019 w zakresie przedsięwzięcia 1.1.6 Rozwijanie działalności gospodarczej

Nabór numer 2/2019 w zakresie przedsięwzięcia 1.1.3 Marketing marki obszaru LGD

 

Lista operacji zgodnych - nabór 1/2019

Lista operacji zgodnych - nabór 2/2019

Lista operacji wybranych - nabór 1/2019

Lista operacji wybranych - nabór 2/2019

Lista operacji niewybranych - nabór 1/2019

Protokół z oceny i wyboru