Spotkania aktywizujące w Łostówce, Kasince Małej i Olszówce Drukuj
czwartek, 10 czerwca 2010 13:31

Na terenie Gminy Mszana Dolna przy okazji zebrań wiejskich odbyły się spotkania aktywizacyjno - informacyjne w następujących dniach:

  • 9 maja 2010 w Łostówce
  • 16 maja w Kasince Małej
  • 30 maja w Olszówce

Spotkania prowadzili pracownicy biura oraz członkowie Zarządu Stowarzyszenia. Na spotkaniach zostały omówione cele Lokalnej Strategii Rozwoju dla Gminy Mszana Dolna i Gminy Niedźwiedź oraz zaprezentowane działania na temat możliwości pozyskiwania pomocy finansowej tj.:

  • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
  • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
  • Małe projekty

z zakresu działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Osi 4 Leader PROW na lata 2007-2013, które mają przyczyniać się do rozwoju lokalnego obu gmin oraz poprawy warunków i jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich.

Zapraszamy do galerii zdjęć