Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem
Powiększ: A A A
A A A A A

Aktualności


Zawiadomienie

21/01/2021, dodał: Maciej Liberda czytano: 365 razy
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) i § 11 pkt 1, § 28 ust. 1 i 3 Statutu Gminy Mszana Dolna zwołuję XXX Sesję Rady Gminy Mszana Dolna, która odbędzie się w dniu 29 stycznia 2021 roku o godz. 9:00, w sali obrad Urzędu Gminy Mszana Dolna przy ul. Spadochroniarzy 6.

Porządek obrad :

 1. Otwarcie XXX Sesji Rady Gminy Mszana Dolna i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wręczenie nagrody Wójta Gminy Mszana Dolna za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w ciągu roku 2020.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami.
 4. Wystąpienia Gości.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Mszana Dolna na lata 2021-2025.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki ewidencyjnej nr 522/10 o powierzchni 279 mkw zajętej pod drogę publiczną wewnętrzną.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny na rzecz Gminy Mszana Dolna udziałów w nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Olszówka.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny na rzecz Gminy Mszana Dolna nieruchomości niezabudowanych położonych we wsi Olszówka.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny na rzecz Gminy Mszana Dolna nieruchomości niezabudowanych we wsi Łostówka.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Świętego Floriana w Glisnem z oddziałem przedszkolnym.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Rabie Niżnej, wchodzącej w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Rabie Niżnej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczącej sprzedaży nieruchomości- dawnej Szkoły Podstawowej  Nr 3 w Lubomierzu
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego w wysokości wyższej, niż określona w art.21,ust.1 Ustawy z dnia 27 października 2017 roku o dofinansowaniu zadań oświatowych w odniesieniu do podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Mszana Dolna oraz ustalenia okresu udzielania tej dotacji w wyższej wysokości.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Mszana Dolna.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Mszana Dolna.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Mszana Dolna na rok 2021.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mszana Dolna na 2021 rok.
 18. Przedstawienie planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2021 rok.
 19. Informacja o interpelacjach Radnych.
 20. Informacja o pismach jakie wpłynęły do Rady w okresie między sesjami.
 21. Wolne wnioski i informacje.
 22. Zamknięcie XXX  Sesji Rady Gminy Mszana Dolna.

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                          Jan Chorągwicki

Informacja

W związku z obowiązującym stanem epidemii choroby  koronowirusa (COVID -19) udział  mieszkańców w sesji Rady Gminy w formie wstępu na sesję jest niemożliwy. Obrady sesji będą transmitowane online  na  stronie internetowej  www.mszana.pl