Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem
Powiększ: A A A
A A A A A
Biuletyn informacji publicznejSzczepieniaNarodowy spis powszechnytransmisjadostępnośćkoronawirusrodoJak zatwić sprawęSprawdź kto i gdzie odśnieżaOgłoszenia WójtaProgram Czyste PowietrzePlan zagospodarowania przestrzennego - interaktywna mapaProfil zaufanyinterpelacjeostrzezenia meteoJustyna Kowalczykgmina w obiektywie.htmlGaleria zdjęćznpOdkryj Beskid WyspowyObrona cywilnae-urzadkanalizacjadeklaracjainformacje-do-banerow/datacje-z-budzetu-panstwarfilFundusz Dróg Samorządowychjakości powietrzaEkointerwencja

Informacje Ogólne


TYDZIEŃ  POMOCY  OFIAROM  PRZESTĘPSTW

 

Tydzień  Pomocy  Osobom  Pokrzywdzonym  Przestępstwem, który potrwa  od 19 do 25 lutego 2018r, to kolejna edycja akcji koordynowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Obchody Tygodnia mają zwrócić uwagę na potrzeby ofiar przestępstw oraz przynieść potrzebującym skuteczną pomoc. Taką pomocą będą bezpłatne porady prawne oraz psychologiczne udzielane w sądach, prokuraturach, komendach policji, a także w siedzibach prawniczych samorządów zawodowych i organizacji pozarządowych. Porad udzielą prokuratorzy, asystenci sędziów, referendarze, adwokaci, radcowie prawni, aplikanci, psycholodzy, kuratorzy sądowi oraz inni specjaliści.

W  Komendzie  Powiatowej  Policji w Limanowej policjanci w ramach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem  pełnią dyżury od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Mszanie Dolnej  osoby szukające pomocy czy porady w przedmiotowej problematyce, również będą mogły skorzystać ze wsparcia i porady w godzinach pracy Ośrodka od 7.30 do 15.30.

 

 

 

TYDZIEŃ  POMOCY  OFIAROM  PRZESTĘPSTW

 

Ministerstwo Sprawiedliwości we współpracy z sądami, prokuraturami oraz organizacjami pozarządowymi organizuje – wzorem lat ubiegłych – Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w dniach od 20 do 26 lutego 2017 roku.

W czasie trwania akcji w siedzibie Sądu Rejonowego w Limanowej będą udzielane porady osobom pokrzywdzonym przestępstwem. W dniach od 20 do 24 lutego 2017 roku w godzinach  od 9.00 do 15.00 dyżury pełnić będą kuratorzy sądowi i asystenci sędziów.  

 

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Mszanie Dolnej  osoby szukające pomocy czy porady w przedmiotowej problematyce, również mogą skorzystać ze wsparcia i porady pracowników  socjalnych w godzinach pracy Ośrodka od 7.30 – 15.30.


 

TYDZIEŃ  POMOCY  OFIAROM  PRZESTĘPSTW

 

Każdy zainteresowany w dniach od  22 lutego do 27 lutego 2016 r. może zgłosić się o poradę do Ośrodków Pomocy  dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem.

Na terenie powiatu limanowskiego nie ma swojej siedziby Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem , ale instytucje powołane do niesienia pomocy pokrzywdzonym będą pełniły w tych dniach  dyżury.

W  lokalu Prokuratury Rejonowej  w Limanowej ul. J.Marka 19 w godzinach  od 10.00 do 14.00. prokuratorzy będą udzielać porad prawnych osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Mszanie Dolnej  ul Spadochroniarzy 6  osoby szukające pomocy czy porady w przedmiotowej problematyce, będą mogły skorzystać ze wsparcia i porady w godzinach pracy Ośrodka tj. od 7.30 – 15.30

W czasie dyżurów osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły uzyskać wsparcie i profesjonalną pomoc  w postaci informacji na temat przysługujących im uprawnień.

      Poradnictwo Specjalistyczne

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej  informuje, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej  w ramach wykonywania zadania pod nazwą „Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa” realizuje  poradnictwo psychologiczne i prawne. W związku z tym klienci pomocy społecznej zainteresowani w/w pomocą mogą zgłaszać się do Centrum celem ustalenia terminu spotkania. Zgłoszenia można dokonywać również telefonicznie: (18) 3337 912.

 

Grupy wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej informuje, że osoby chętne do udziału w grupach wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie mogą zgłaszać się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej.

Spotkania grupy odbywać się będą  w każdy ostatni czwartek miesiąca w sali konferencyjnej 204 budynku Starostwa Powiatowego w Limanowej (ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa) o godz. 15:30 . W razie pytań proszę  kontaktować się z Panią Małgorzatą Frączek  pod numerem  telefonu (18) 3337 912.

 

Program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej informuje, że w Powiatowym  Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej  w dniu 12 lutego 2016r. o godzinie 14:00 w sali konferencyjnej nr 204 budynku Starostwa Powiatowego w Limanowej (ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa), odbędzie się spotkanie rekrutacyjne do kolejnej edycji programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie. Osoby chętne do udziału w  programie  prosimy o kontakt telefoniczny z GOPS w Mszanie Dolnej tel:  (18) 3310 541, lub bezpośrednio z  PCPR w Limanowej  tel. (18)3337 912.

 

 

 

PRZEMOCY POWIEDZ – NIE!!!

 

 

Przemoc domowa – każde zamierzone i wykorzystujące przewagę

                                      sił działanie skierowane przeciwko bliskiej osobie,

                                      które narusza jej prawa i dobra osobiste,

                                      powodując psychiczne lub fizyczne cierpienie.

 

 • Jeśli czujesz się zagrożona lub zagrożony w swoim domu
 • Jeśli czujesz, że Twoim dzieciom dzieje się krzywda, że żyją
  w lęku, mają trudności w nauce lub źle się zachowują
 • Jeśli ktoś z Twoich bliskich nadużywa alkoholu, ubliża Ci, grozi, straszy, bije, popycha, rozbija sprzęty, krzyczy
 • Jeśli taka sytuacja trwa od dawna, a Ty nie widzisz wyjścia
   

 

POTRZEBUJESZ POMOCY !!!

 


Pamiętaj:
• przemoc w domu nie jest czymś normalnym,
• nie bądź bierna – bo to prowadzi do nasilenia przemocy,
• prawo jest po Twojej stronie: Sąd Prokuratura, Policja i Ośrodki Pomocy Społecznej mają obowiązek Ci pomóc,
• zadbaj o swoje bezpieczeństwo – w chwili ataku zejdź z oczu sprawcy i znajdź bezpieczne miejsce, takie jak dom rodziców czy koleżanki albo schronisko dla ofiar przemocy, gdzie spokojnie zastanowisz się, co robić dalej,
• nie ukrywaj przemocy przed rodziną
 

Przemoc nie skończy się sama z siebie -
Pierwszym krokiem do jej przerwania jest przełamanie milczenia !!!

 

 

Jeśli doświadczasz przemocy, nie milcz. Nie musisz się bać! Nie musisz się wstydzić, bo to nie Twoja wina! Jeśli jesteś przyjaciółką, członkiem rodziny, sąsiadka, znajomym, lekarzem, pracownikiem pomocy społecznej, pracodawcą... Możesz pomóc osobie doświadczającej przemocy w rodzinie.

 

Każdy może coś zrobić, aby powstrzymać przemoc!

 


NIE BĄDŹ OBOJĘTNY!!!

 

 •   KAŻDY CZŁOWIEK ma prawo do życia w środowisku rodzinnym wolnym od przemocy, która jest naruszaniem dóbr i praw osobistych
 •   CZŁOWIEK doświadczający przemocy nie może być za nią obwiniany
 •   DZIECI I MŁODZIEŻ mają prawo do wzrastania w bezpiecznym środowisku wolnym od przemocy, a obowiązkiem dorosłych jest im to zapewnić
 • KAŻDY CZŁOWIEK doświadczający przemocy ma prawo do pomocy prawnej, socjalnej, psychologicznej i medycznej,
 •   KAŻDY CZŁOWIEK ma prawo do wiedzy potrzebnej do radzenia sobie z przemocą
 •   KAŻDY CZŁOWIEK ma prawo do przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 •   KAŻDY CZŁOWIEK ma obowiązek udzielania pomocy ofiarom przemocy w rodzinie
   

 

RODZAJE PRZEMOCY

 

Przemoc fizyczna:
każde agresywne zachowanie skierowane przeciwko ciału ofiary, mogące prowadzić do bólu oraz fizycznych obrażeń (m.in. popychanie, obezwładnianie, uderzanie pięścią, szarpanie, policzkowanie, kopanie, duszenie, rzucanie przedmiotami, użycie broni).

 

Przemoc psychiczna:
agresywne zachowania, które mają na ogół charakter poniżający lub budzący poczucie zagrożenia i wywołują emocjonalny ból lub cierpienie (m.in. wyśmiewanie, wyzywanie, krytyka, groźby, kontrolowanie, ograniczanie kontaktów z innymi osobami).

 

Przemoc ekonomiczna:
uniemożliwianie dostępu do rodzinnych środków finansowych (np. odbieranie zarobionych pieniędzy, niezaspokajanie materialnych potrzeb rodziny, uniemożliwianie podjęcia pracy).

Przemoc seksualna:
wymuszanie pożycia seksualnego lub nieakceptowanych i niechcianych praktyk seksualnych (mąż, który stosuje przemoc lub grozi użyciem przemocy, żeby zmusić żonę do stosunku, może zostać skazany za gwałt).
 

 

 

Przemoc w rodzinie jest przestępstwem ściganym z urzędu:

 

art.207 § 1 kk. Znęcanie się fizyczne lub psychiczne nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny – podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat (ścigane z urzędu)*.

 

Art.191 § 1 kk. – kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbą bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia – podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 (ścigane z urzędu)*.

 

Art.197 § 1 kk. – kto przemocą lub groźbą bezprawną lub postępem doprowadza inną osobę do obcowania płciowego, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10 (ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego)**.

 

Art. 209 § 1 kk. – kto uporczywie uchyla się od wykonywania ciążącego na nim z mocy ustawy lub orzeczenia sądowego obowiązku opieki przez nie łożenie na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby i przez to naraża ją na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych – podlega karze pozbawienia wolności do lat 2 (ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego)**.* ściganie z urzędu polega na tym, że prokurator i policja prowadzą postępowanie niezależnie od woli i zgody osoby pokrzywdzonej. Wycofanie skargi lub odmowa zeznań nie jest podstawą do umorzenia postępowania, jeśli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że popełniono przestępstw


** ściganie na wniosek polega na tym, że bez wniosku osoby pokrzywdzonej postępowanie w danej sprawie nie może być wszczęte.